Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelő

Héjjas-Irodatechnika Kft.
Székhely: 2750 Nagykőrös, Eszperantó u. 1. fsz. 3. ajtó
Cégjegyzék szám: 13-09-108169
Adószám: 13729343-2-13
Kapcsolattartó neve: Kodó Zoltán
E-mail: info@hejjascopy.hu

Adatfeldolgozó

Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Cégjegyzék szám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

A kezelt adatok jogalapja, köre, célja és időtartama

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

A Weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia.

A Weboldal használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Ezen az adatokat az Adatkezelő kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.

A Weboldalon elhelyezett űrlapon keresztül az Adatkezelő lehetőséget biztosít a Felhasználónak üzenet küldésére bármilyen, a Weboldallal vagy annak tartalmával kapcsolatban. Az üzenetküldés során a Felhasználónak kötelező a nevét, telefonszámát és e-mail címét megadni.

A Weboldal a Felhasználó azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében sütiket (cookie-kat) helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt a Felhasználó kifejezetten jóváhagyja a Weboldalra való első belépéskor. A cookie-k a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. Amennyiben a Felhasználó a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, vagy azokat törölni szeretné, akkor azt a web elérésére használt böngészőprogram beállításainál megteheti.

Az adatkezelés célja

A Felhasználó által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználók részére nyújtani, elsősorban az alábbi területeken:

A Weboldal tartalmával kapcsolatosan felmerült kérdésekre választ adni, kiegészítő információkat nyújtani; a Weboldal tartalmának, szolgáltatásainak fejlesztéséhez; a Weboldal további optimalizálásához, hogy azt még inkább a Felhasználók igényeire tudja szabni.

Az Adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a Felhasználó elfogadja az általa önkéntesen megadott adatok kezelését az Adatkezelő felé, az Adatkezelő jogosult a megadott információt a Felhasználó felől érkező adattörlési igény lejelentéséig kezelni.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat Adatkezelő Magyarország területén, az Adatefeldolgozótól bérelt tárhelyen tárolja.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A Weboldalon a mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztatót az Üzemeltető közzé teszi. A Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen.

Az érintett jogai

Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az Adatkezelő elérhetőségein. A helyesbítést, illetve törlést az Üzemeltető a beérkezést követően 5 munkanapon belül teljesíti.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu